Glassets talrige muligheder, for at skabe åbne og lyse miljøer, har vundet stor udbredelse i arkitekturen. I takt med dette, er sikkerhedskravene øget. Der kræves forskellige typer sikkerhedsglas for at krav og normer kan opfyldes. Derfor er det vigtigt, at optimere valget af glas, både af hensyn til trygheden samt økonomien.

Som udgangspunkt findes der otte sikkerhedsområder, der er fastlagt standarder:

  • Personsikkerhed

  • Hærværk

  • Indbrud

  • Beskydning

  • Eksplosioner

  • Elektromagnetisk stråling

  • UV-bestråling/Røntgenstråler

  • Alarm

Kontakt os for detaljeret materiale og rådgivning!

bp-vaern325