Vi er medlem af glarmesterlauget garantiordning “Glas med garanti”

Du er automatisk omfattet af garantiordningen, når du vælger os. Med garantien er du sikret 5 års garanti på glarmesterarbejde, uanset om du er privatperson, virksomhed eller en offentlig institution. Glas med Garanti dækker alt glarmesterarbejde for alle kunder op til 100.000,- kr. pr. sag.


Glas med Garanti sikrer dig:

  • Godt håndværk – hver gang

  • Hurtig og professionel håndtering af din klage

  • Håndværksmæssigt forsvarligt arbejde

  • Arbejde udført i egnede materialer af god kvalitet

  • God og saglig rådgivning om pris, behov og kvalitet

  • God service og god forretningsskik

.

logo211